Wat is een tand­protheti­cus?

Een tand­protheti­cus is een spe­cial­ist in het aan­meten van uit­neem­bare gebit­sprothe­ses. Een tand­protheti­cus heeft zowel de tech­nis­che als medisch-biologische ken­nis om een uit­stek­end passend gebit voor U aan te meten. Deze ken­nis verkri­jgt de tand­protheti­cus gedurende ver­schil­lende oplei­din­gen met een totale duur van 9 jaar.

Het ver­schil tussen een tan­darts en een tand­protheti­cus is dat de tan­darts de gebit­sprothese alleen aan­meet en dan de prothese laat ver­vaardi­gen door een tandtech­nisch lab­o­ra­to­rium. De tand­protheti­cus werkt namelijk vanaf uw eerste bezoek tot en met het aflev­eren geheel zelf­s­tandig aan uw gebitsprothese.

Wan­neer is het raadzaam om advies te vra­gen?:

  • U gebruikt plak­mid­de­len, wat­jes of andere middelen.
  • Uw gebit­sprothese veel te los zit.
  • U heeft vaak last van hoofd­pijn, oor­pijn of kaakpijn.
  • U ontsto­ken mond­hoeken heeft.
  • Uw gezicht is ingevallen.
  • Uw gebit­sprothese al veel wat ouder is.
  • U regel­matig stukken heeft aan uw gebitsprothese.

2-1

Y-1

Na het behalen van de diploma tand­protheti­cus in 1998. Is Mevr. v. Raaij – Wes­sel­ing begonnen met het zelf behan­de­len van patiën­ten. Sinds de ver­huiz­ing van het tandtech­nisch lab­o­ra­to­rium in 2001. Is inpandig een behan­del­ruimte gemaakt en is Mevr. v. Raaij – Wes­sel­ing zich meer gaan richten op het behan­de­len van patiën­ten. En is nu met ruim 15 jaar ervar­ing van een eigen prak­tijk zeer kundig in het aan­meten van een gebitsprothese.

 

J-1

Dhr. J. v. Raaij is na het behalen van zijn diploma’s Tandtech­niek en Spe­cial­isatie prothese. In 2011 begonnen met de oplei­d­ing Tandprotheticus. Sinds 17 Juli 2015 is hij aan de Hogeschool Utrecht afgestudeerd als Tandprotheticus. Nu zal hij samen met Mevr. v. Raaij – Wesseling de praktijk voortzetten.