Tandtech­nisch lab­o­ra­to­rium Wes­sel­ing is al sinds 1955 actief in Hel­mond en heeft zich in de loop der tijd steeds meer gespe­cialiseerd in het ver­vaardi­gen van alle soorten gebit­sprothe­ses & implan­taat­prothe­ses.  Natu­urlijk kunt u ook gewoon bij ons terecht voor andere zaken zoals onder andere: Reparaties, mondbescher­m­ers, reg­u­latie, kro­nen, frames, etc. Met een klein en kundig team zor­gen wij ervoor dat u weer met een stral­ende lach vertrekt.

Y-1

Mevr. Y. v. Raaij – Wes­sel­ing

Eigena­resse & Gespe­cialiseerd Tandtechnicus

J-1

Dhr. J. v. Raaij

Gespe­cialiseerd Prothese Technicus

Mevr. I. Jerbić

Gespe­cialiseerd Prothese Technicus

Drie gen­er­aties tandtech­niek Wes­sel­ing

Tandtech­nisch Lab­o­ra­to­rium Wes­sel­ing, geves­tigd aan de Burge­meester Krol­laan 32, 5707 BD in Hel­mond bestaat al sinds 1955

Vader en Opa Henk Wes­sel­ing, de stichter van het bedrijf, geboren op 17 april 1928 in Katwijk begon zijn loop­baan eerst als hulpje later als tandtech­nieker in 1943 in Leiden.

Op 1 novem­ber 1950 werd hij chef tandtech­ni­cus bij Tandtech­nisch Lab­o­ra­to­rium F.H. Lochmans in ’s-Hertogenbosch, waar zijn lat­ere com­pagnon de heer N. Kok bedri­jf­slei­der was.

Op de 1e dag van het jaar 1955 stond het bedrijf ingeschreven in het han­del­sreg­is­ter van de Kamer Van Koo­phan­del als Tandtech­nisch Lab­o­ra­to­rium dat de heren Kok en Wes­sel­ing samen run­den. Zij ves­tig­den zich aan het Beugel­splein 1 in Hel­mond. De samen­werk­ing met de heer Kok kende een peri­ode van ruim 20 jaar.

De heer Wes­sel­ing begon in 1976 als zelf­s­tandig onderne­mer het Tandtech­nisch Lab­o­ra­to­rium Wes­sel­ing en in augus­tus trad dochter Yvonne als tandtech­nieker bij hem in dienst, aankomend augus­tus al weer 36 jaar gele­den. In 1983 trad zij toe als ven­noot.

Op 1 jan­u­ari 1996 ging vader het rustiger aan­doen en trok zich uit bedrijf terug en het werd weer een een­man­szaak: nu van Yvonne van Raay – Wes­sel­ing. vader en opa Henk, de grond­leg­ger van het bedrijf, over­leed op 7 mei 2002 op 74 jarige leeftijd.

Door het behalen van zijn diploma Tandtech­nieker in 2010 treedt zoon John in de voet­sporen van zijn opa en moeder. Hij zal zich nog verder spe­cialis­eren en zich daarna gaan richten op de praktijk.